Проектната идея за реакция и организиране на съвместни действия при възникване на спешни, извънредни, пътнотранспортни и медицински ситуации в трансграничния регион Русе-Гюргево-Букурещ обсъдиха вчера български и румънски заинтересовани страни. Участие в срещата взе и областният управител Стефко Бурджиев, като стана ясно, че идеята за това сътрудничество не е нова, а европейските проекти през настоящия програмен период дават възможност тя да се реализира. В тази връзка предстои да се сформира работна група, която да подготви проектната идея, както и да се разработи модел на договор между конкретни болници и институции за взаимодействие в трансграничния регион.