Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

2 работници за производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 общ работник за опаковка в химическо производство, основно/средно обр.,
1 инженер за химическо производство – автоматика, висше обр. по специалността, умения за CAD проектиране
1 мотокарист, основно/средно обр., опит
1 машинен инженер, висше обр., умения за CAD проектиране
1 монтажник на вентилационни съоръжения, средно обр., опит
1 журналист – редактор, висше обр. журналистика или връзки с обществеността, компютърни умения, опит
2 телефонистки, средно обр., компютърни умения
1 офис сътрудник, висше обр., отличен немски език, компютърни умения
1 бояджия на стоманени конструкции, средно/основно обр., опит
1 офис организатор, средно/висше обр., отличен румънски език, компютърни умения, подходящо за мъж
2 работника за лепене на кашони, средно/основно обр., подходящо за жени
5 работника на поточна линия за изделия от метал, средно/основно обр., подходящо за жени
1 готвач студена кухня, средно специално обр., подходящо за мъж
2 заварчици електродъгово заваряване на тръби, основно/средно обр., правоспособност
2 заварчици електродъгово заваряване на ламарина, основно/средно обр., правоспособност
2 аргончици, основно/средно обр., правоспособност
2 монтажници на тръби, основно/средно обр., опит
1 огняр на котел на газ, средно обр., правоспособност
1 учител по английски език, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 работник – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит
4 монтажници в мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит
2 машинни оператори на машини с ЦПУ – мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит
5 пакетировачи на корпусна мебел, средно обр., компютърни умения, опит
2 зареждачи на машини за производство на електроинсталационни изделия, основно/средно обр.
1 фрезист, средно техническо обр., опит
3 етикетировачи в чорапно производство, основно/средно обр., предлага се обучение
5 работници спомагателни дености в чорапно производство, основно/средно обр.
2 окачествители – след гладене на чорапи, средно обр., предлага се обучение
1 координатор на проекти, висше обр. – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения
1 техник механик – производство на метали, средно професионално обр., опит
2 машинни оператори - производство на метали, средно професионално обр., опит
2 работници – товаро-разтоварна дейност, основно обр., правоспособност за мотокарист
2 автобагеристи, основно/средно обр., правоспособност, кат.С
1 началник на цех, висше техническо обр., компютърни умения, опит
1 изпълнител на модели – шевно производство, средно обр., опит над 1 година
2 механизатори в селско стопанство, основно/средно обр., правоспособност
1 печатар/ситопечатар – по националната програма „Нова възможност за заетост”, средно обр., опит
2 складови работници - по националната програма „Нова възможност за заетост”, средно обр.
1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше медицинско обр. по специалността /по чл. 53а от ЗНЗ - майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/
1 обслужващ в газ- и бензиностанция, средно обр., компютърни умения /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/
1 диагностик на МПС, средно професионално обр., английски език /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 търговски сътрудник, средно икономическо/езиков профил обр./по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 икономист, висше икономическо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 монтажник на дограма, средно обр., опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шивачка на облекло, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 готвач и 1 помощник-готвач, основно/по-ниско обр. /по чл.55г от ЗНЗ – безработни за чиракуване/
1 готвач за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
2 работници в кухня, основно/средно обр.
1 сладкар, основно/средно обр., опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
4 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
8 сервитьори, средно/основно обр., английски език, опит
2 сервитьори, средно обр., английски и/или друг език, опит
3 бармани, средно обр., опит
3 готвачи, средно/основно обр., опит
4 бармани сервитьори, средно обр.
1 електротехник, средно специално обр., опит
4 оператори на металообработващи машини, средно обр., опитът е предимство
1 шлосер, средно обр., опит
1 специалист – доставки, висше икономическо обр., английски/друг чужд език, компютърни умения, опит
1 общ работник в склад, основно обр.
1 багерист – еднокофов багер, средно обр., опит, правоспособност
1 специалист – контролни функции – въвеждане на данни, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит
1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 медицинска сестра – детски кабинет, висше медицинско обр. по специалността
2 лекари невролози, висше медицинско обр. по специалността
10 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността
3 лекари кардиолози, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
1 проектант – информационни системи и база данни, висше обр. по специалността, 2 години опит
1 програмист, висше обр. по специалността, познания в работата с база данни
2 организатори на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж
2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно професионално обр., опит в управлението на камион в Европа
1 шофьор, кат.С, средно обр., опит
1 шофьор – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
10 електронни и софтуерни инженери, висше обр. /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения – работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение
2 машинни оператори – производство на сая, основно/средно обр., опит
1 общ работник в склад за опаковъчни материали, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар
1 продавач консултант в магазин за дрехи и аксесоари, средно обр., английски език
15 кредитни консултанти, средно обр.
1 оператор – разфасоване на биомасла, средно обр.
1 химически лаборант, средно специално обр., английски език, компютърни умения, 1 година опит
20 заварчици на СО2, средно/основно обр., правоспособност
16 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит
3 машинни оператори – производство на растителни масла, средно обр.
5 инженери конструктори – производство на авточасти, висше обр. - машинен инженер, английски/ немски език, опит
2 инженери по качеството - производство на авточасти, висше техническо обр., английски/немски език, опит
2 компютърни специалисти - производство на авточасти, висше обр. по специалността, английски език, опит в производствени фирми
4 мениджъри развитие, средно/висше обр., компютърни умения, шофьори кат.В
1 инженер конструктор – производство на локомотиви, висше техническо обр. – машиностроене/ хидравлика, английски/немски език, работа с програмни продукти за проектиране
1 началник на смяна, висше обр. – машиностроене
1 топлотехник, средно/висше обр., опит
1 организатор – производство на авточасти, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опитът и владеенето на английски език са предимство
1 инженер технолог - производство на авточасти, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 системен инженер - производство на авточасти, висше техническо обр. английски език, компютърни умения, 1 година опит
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит
23 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” - производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения
10 водопроводчици, основно обр., опит
1 продавач консултант в магазин за хладилна техника, средно/висше техническо обр.
1 работник в хлебопроизводство, основно/средно обр.
1 маникюрист, средно професионално обр./завършен курс, опит
1 автотенекеджия, с умения за боядисване на автомобили - в диагностичен център, средно/основно обр., опит
15 строителни работници, основно/средно обр., опит като кофражисти, арматуристи, фаянсаджии, зидари, шпакловчици
4 общи работници – изкопни работи, основно обр., опит
2 багеристи, основно/средно обр., правоспособност, 5 години опит
2 търговски пътници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 заварчик – електро- и СО, основно/средно обр., правоспособност
5 работници в строителството, основно обр., опит
5 общи работници в строителството, основно/средно обр., 2 години, опит
1 работник – каменар, средно обр., опита е предимство
4 агенти – директни продажби – на 4 часа, средно обр.
1 продавач в сервиз за битова техника – на 4 часа, средно обр., английски език, компютърни умения, опит
10 финансови консултанти, средно обр.
3 работници в месопреработване, основно обр., опит
1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.
1 хигиенист в търговски обекти, средно/основно обр., опитът е предимство
2 оператори на парни и водогрейни съоръжения, основно/средно обр., правоспособност
10 оператори на дървообработващи машини, средно обр., опит
10 помощник-оператори в дървообработване, средно обр.
3 борвергисти, средно спец. обр., 2 год. опит
2 кранисти – до 10 тона, средно обр., правоспособност, опит
2 механици – промишлено оборудване, средно техническо обр.
5 електрозаварчици, средно техническо обр., правоспособност
10 корпусници, средно техническо обр., правоспособност
35 работници – сглобяване на на дребни и фини детайли в производство на авточасти, средно обр.
1 специалист – комбиниране и прогнозна поддръжка, висше техническо обр., компютърни умения, 2 години опит
15 мехатроници, средно/висше обр. – електротехника/автоматика, английски език, 2 години опит
21 машинни оператори - производство на авточасти, средно техническо обр. - машиностроене, опит
3 стругаро-фрезисти, средно техническо обр., опит
1 конструктор, висше обр. – машиностроене, немски език, компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks
3 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит
1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо обр., опит
2 технолози, висше обр. – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж
2 офис асистенти – шевно производство, средно/висше обр., английски и френски език, компютърни умения
1 организатор шевно производство, средно обр., опит
1 началник на цех – шевно производство, средно обр., опит
1 началник на ОТКК в шевно производство, средно обр., опит
1 офис асистент – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 организатор шевно производство, средно обр., опит
1 началник на цех – шевно производство, средно обр., опит
1 началник на ОТКК в шевно производство, средно обр., опит
8 опаковачи в чорапно производство, средно обр., 1 година опит
1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше обр.
4 общи работници в шевно производство, средно обр.
2 секционни майстори – текстилно производство, средно техническо обр.
2 работници на плетачна машина – в машиностроене, средно обр., 2 години опит
1 спомагателен работник – производство на кожени изделия, основно/средно обр., опит
2 шивачи на изделия от кожа, срдено/основно обр., опит
5 шивачи в обувно производство, средно/основно обр., опит
2 технолози конструктори в шевно производство, средно обр.
1 сътрудник продажби в шевно производство, средно обр., немски език
1 ръководител на отдел технологичен и техници в шевно производство, средно/висше техническо обр., две години опит
3 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
3 технолози в шевно производство, средно специално обр.
1 продуктов мениджър в шевно производство, висше икономическо обр., немски/английски език, компютърни умения
2 машинни оператори – автомат за илици и копчета, средно обр., компютърни умения, опит
2 опаковачи в шевно производство, средно/основно обр., опит
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално обр., компютърни умения
1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално обр.
1 организатор на шевно производство, висше обр., английски/немски/френски език, 3 години опит
1 сортировач в шевно производство, средно обр., опит
2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение
2 оператори на права машина - шевно производство, основно/средно обр., опит
6 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
7 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
4 бригадири в шевно производство, средно обр., опит
7 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение
3 кроячи, средно обр., опит
20 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
166 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

10 машинни оператори – дървообработване, основно обр. (за гр.Две могили)
1 учител по английски език и български език - висше филологическо обр., английски (за с.Полско Косово)
1 младши юрисконсулт, висше обр., право (за гр.Две могили)
1 началник на склад, средно обр., компютърна грамотност /не се изисква документ/, водач на МПС категория Ткт и мотокарист, 8-часов работен ден (за гр.Две могили)
2 учители в детска градина, висше обр. по специалността (за с.Ценово)

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.