От 1 април до 15 май 2014 г. производителите и изкупвачите на краве мляко трябва да подадат годишни декларации за изпълнение на индивидуалните си квоти за директни продажби и за доставки, съобщи ДФ „Земеделие“. В тях те трябва да отчетат реализираните количества мляко за квотната 2013/2014 година.
Документите се подават в областните дирекции на фонда по адресна регистрация за физически лица и по адрес на търговска регистрация за юридически лица. Декларациите се подават лично или чрез упълномощено лице, което притежава нотариално заверено пълномощно. След 15 май подаването на годишните декларации ще бъде свързано със санкции, изчислени на база броя дни закъснение.
На 1 април започва и приемът на заявления за трансформиране на индивидуалната квота за директни продажби и за доставки и обратно. Производителите на краве мляко ще могат да трансформират само свободната си, нереализирана квота, а новите количества ще важат за квотната 2014/2015 г.
Схемата „Млечни квоти“ ще продължи да се прилага в България до 1 април 2015 г. Главната й цел е да намали дисбаланса между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти на пазара и да ограничи свръхпроизводството.