Народното събрание удължи работното си време до приемане на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет. Точката е четвърта от приетия дневен ред за днес, уточни Росица Кирова, заместник-председател на парламента.
Депутатите удължиха работното си време със 135 гласа „за“, 37 – „против“, седем– „въздържал се“ по предложение на Йордан Цонев, заместник-председател парламентарната група на ДПС и председател на Комисията по бюджет и финанси.