Медицинският университет (МУ) в София ще е домакин на годишната среща на Международната асоциация на медицинските факултети (ECTS Medicine Association), която започва на 18 април. Събитието ще събере повече от 90 делегати от 53 водещи медицински университети и факултети от Европейския съюз (ЕС), Швейцария и от Европейското икономическо пространство, съобщи пресцентърът на висшето училище.
На срещата МУ-София ще бъде представляван от ректора - проф. д-р Бойчо Ланджов, от декана на Медицинския факултет - проф. д-р Димитър Буланов, от заместник-ректора на МУ-София по международната интеграция и проектното финансиране - чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова.
Очаква се приветствия да отправят Илиана Иванова, европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, и председателят на ECTS MA - проф. Хуан Аргуелес от Университета на Овиедо, Испания.
По време на Генералната асамблея ще бъдат приети нови членове - Университетът Аугсбург в Германия, Университетът Париж - Сите във Франция, Медицинският университет Познан в Полша, Католическият университет на Валенсия, Испания, и Университетът Упсала в Швеция.
ECTS MA е създадена с цел насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели по програмата "Еразъм+" на Европейската комисия. Затова и част от събитието ще е Erasmus Staff Week - обучение на администратори и координатори по програмата "Еразъм+". Ще бъдат обсъдени теми, свързани с учебните планове по медицина, интернационализацията у дома и възможностите за кандидатстване по проекти. Ще има обучения и лекции на теми "Как да направим програмата още по-приобщаваща?" и "Как да усъвършенстваме езиковите умения на участниците?" с цел увеличаване на мобилността.
Предвижда се културна програма за запознаване на гостите с българската история, култура и традиции, включително посещение на Националния исторически музей и на Боянската църква, която е в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.