Една добра идея на служителката в кметството в Кошов Добринка Костова, споделена с няколко човека, показа как общата енергия може да помогне на всички. Идеята е да се почисти главната улица в селото,  градинката в близост до кметството, една от мелниците и селското гробище.
Никак не е било лесно на младежите Преслав, Данчо, Боян, Алекс, Мартин и Александра, организирани от Ивайло, да напълнят две ремаркета с боклук от мелницата и гробището. Различна е и градинката до кметството благодарение на усилията на пенсионирания железничар Вальо и арт оформлението на изобретателната Галена Дочева. Много добре се отличават и почистените вече от трева и белнали от варта бордюри по главната улица. Там са се трудили председателят на читалищното настоятелство Еленка, читалищният работник Галя, още две Гали, Снежа, Дидка, Светла и Венелина.
Ентусиастите на знаят кога ще приключи тяхната доброволна дейност, защото имат намерение още от разклона за Кошов пътят да светне с добре оформени странични банкети. Но за това трябват и мъже, както се изразиха трудолюбивите жени.

Красимир МАНЕВ