Нов побратим в чужбина и първите почетни граждани обяви Ценово в чест на 45-ата годишнина от създаването на общината.
За почетни граждани с решение на Общинския съвет бяха обявени Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“; Цветан Банев, популярен народен певец от Ценово; Иван Георгиев, активен общественик; известният художник Пламен Монев /посмъртно/, роден и израснал в село Кривина; един от най-авторитетните адвокати в страната Менко Менков, роден в село Караманово и Великотърновският митрополит Григорий, който повече от 50 години служи и в местните храмове.
Удостоверенията и почетните знаци бяха връчени от председателя на Общинския съвет Георги Георгиев и от кмета на Ценово д-р Петър Петров.
Празникът беше ознаменуван от още едно събитие - д-р Петър Петров и колегата му от община Чобалакчия в Молдова Георги Петрович сключиха споразумение за сътрудничество. Двамата кметове се споразумяха общините да си сътрудничат и да обменят опит в областта на културата, читалищната дейност, художествената самодейност, образованието, туризма и спорта. Община Чобалакчия е разположена в Южна Молдова, в непосредствена близост до районния център град Кантемир. В трите населени места на общината - Чеболакчия, Викторовка и Флокоаса, живеят малко повече от 3000 души. В село Викторовка при последното преброяване повече от 60 на сто от населението се определя като потомствени българи.
Честването на 45-ата годишнина на общината препълни салона на читалище „Христо Ботев“, където беше изнесена богата празнична програма.
„През последните години обликът на населените места в общината не спира да се променя. И през тази година са предвидени ремонти на улици, на училища, на обществени сгради. За никого не е тайна, че по реализирани проекти по линия на европейските фондове и трансграничното сътрудничество община Ценово се нарежда на една от челните позиции в Русенска област. В землището на община Ценово започна изграждането на първия участък на магистралата Русе-Велико Търново.  Вече са поставени основите на голям соларен парк и електроразпределителна централа“, каза в словото си кметът на Ценово д-р Петър Петров.
„Поздравления за местната администрация, която заедно с гражданската предприемчивост и самоинициатива, поставиха района в челните места по одобрени инвестиционни проекти, гарантиращи икономическата перспектива на населението“, каза в обръщението си областният управител Данаил Ковачев.