След като отбелязаха минимален ръст в края на миналата година, сделките с имоти се връщат към спад в началото на 2024-а. През януари-март са отчетени 922 покупко-продажби, което е с 4,7% по-малко отколкото през същия период на предходната 2023 г. 
По отношение на сделките с жилищни имоти показателни са числата за сключените в този период ипотеки. И може да се каже, че броят им се увеличава, така че все повече покупки се правят с помощта на кредит. Законовите ипотеки, сключвани при покупки на ново строителство, са 58, при 51 преди година. А договорните, използвани при закупуване на съществуващо жилище с банков заем, са 257 - със 17 на 100 повече отколкото предходната година. При все това домакинствата с ипотечни кредити не са се увеличили кой знае колко, тъй като за трите месеца са заличени 262 ипотеки. В тези числа са включени и рефинансиранията, така че има хора, които са погасили кредитите си с нови заеми, получени при по-добри условия. Но все пак новоотпуснатите заеми са повече, което означава, че банковото финансиране продължава да подхранва имотния пазар.
За последните 12 месеца банките са инжектирали 3.7 милиарда лева на пазара на жилища, като нетното увеличение е 2.6 млрд. лева. Само през февруари 2024 г. са отпуснати нови жилищни кредити за 746.5 милиона лева. От тях само 164 млн.лв. са рефинансиране на съществуващи кредити, т.е. нетно новите жилищни кредити са 582.5 млн.лв. Именно кредитната експанзия, финансираща покупките, води до нарастване на цените и броя на сделките, което според учебниците по икономика води до създаване и раздуване на балон при даден актив.