Върховният административен съд обяви за незаконосъобразно решението на Община Русе за избора на фирма „Ел“ за изпълнител на обществената поръчка за подмяна на осветителните тела на няколко русенски булеварда с енергоспестяващи. Договорът бе сключен на 1 декември и дейностите по него вече са в ход. Процедурата обаче бе обжалвана от другия участник в обществената поръчка ДЗЗД „ВИО А“, който бе отстранен заради несъответствия в офертата му с предварително публикуваните условия. 
Тъй като това обжалване щеше да забави подмяната на уличното осветление, Община Русе поиска и получи от Комисията за защита на конкуренцията разрешение за предварително изпълнение на поръчката под угрозата за налагане на санкция, ако обжалването успее. И сега то е обявено за основателно на последна инстанция от Върховния административен съд, според който и фирма „Ел“ е трябвало да бъде отстранена от участие, понеже не е предоставила всички изисквани документи, но въпреки това е допусната и определена за изпълнител.
Съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки КЗК може да наложи на Община Русе санкция в размер от 5 до 10 на сто от стойността на сключения договор, който е на стойност 1 136 441 лева без ДДС. Това означава, че глобата може да е в диапазона 56-110 хиляди лева.
Модернизацията на уличното осветление предвижда конвенционалните натриеви лампи с мощност от 50 до 250 W без индивидуална компенсация на реактивните товари да бъдат заменени със светодиодни осветители с адекватна оптична система, степен на защита и клас по електробезопасност, енергоефективни светлинни източници и пусково-регулиращи апарати, които да са защитени от вандалски прояви.