Международно дружество „Елиас Канети“, Гьоте институт, „Европа Директно“-Русе и градската Художествена галерия организират Трети национален конкурс с международно участие „Аз, ти, той - ние сме Европа“. Право на участие имат деца и ученици до 18-годишна възраст. Творбите се предават без паспарту, размер 35/50, до 3 броя на участник. На гърба на всяка от тях трябва да бъде изписано четливо име на участника, възраст/ клас; заглавие; учебно заведение/ образователна институция; ръководител, e-mail и телефон за връзка. Техниките и материалите са по избор. Участниците ще бъдат разделени в четири възрастови групи.
Рисунките ще бъдат оценявани от професионално жури. Критериите за оценка са детска изразителност; композиционно изграждане; умение за предаване на идеи чрез използването на подходящи техники.
Организаторите присъждат три награди - за оригинално представяне на тема; за креативно послание и за естетически постижения. Журито ще определи и награда за институция и отличие за ръководител/ преподавател.
Наградените творби ще бъдат показани в Художествената галерия на ул. „Борисова“ 39, като по този начин се дава възможност на по-широк кръг от хора да се срещнат с детското творчество. Всеки участник в изложбата ще получи сертификат за участие. Изпратените творби не се връщат, а организаторите си запазват правото да ги популяризират.
Творбите трябва да се изпратят до 19 април на адрес Русе 7000, ул. „Борисова“ 39, Художествена галерия-Русе. Изложбата с най-добрите от тях ще бъде открита на 9 май в 11 часа.