Русенската икономика става все по-експортно ориентирана, като постъпленията от износ носят близо 40 на сто от приходите на нефинансовите предприятия в общината, показват данните на Института за пазарна икономика. За 4 години от 2018 г. насам продажбите на продукция в чужбина са увеличени повече от два пъти - от 2,17 на 4,64 млрд. лева. 

Увеличаването на експорта е логично следствие от инвестициите, които се правят в региона, които са най-вече в сферата на преработващата промишленост и са дело на чуждестранни компании. Заради тях по приходи от експорт Русе вече изпреварва Варна и Бургас и отстъпва единствено на столицата София и Пловдив. 
Износът на човек в Русе е в размер на 33 139 лева годишно и по този показател сме далеч пред Пловдив (19 611 лева), Бургас (17 894 лева), Варна (12 973 лева) и Стара Загора (7934 лева). Във всички тези общини приходите от износ нарастват с много скромни темпове. Докато експортът от Русе само през 2022 г. се е увеличил със 73%. 
Може да се каже, че структурата на общинската икономика е доста по-различна в сравнение с тази на другите големи областни центрове. В общините с голямо население очаквано делът на услугите, насочени към вътрешното търсене е по-голям. В столицата например делът на износа е 26%, в Пловдив - 23%, а във Варна - 18%. А в Русе експортът носи 39,7% от приходите на фирмите. Това от една страна е добре, защото местният бизнес не се влияе толкова от ситуацията в България. От друга обаче ставаме по-зависими от външни фактори, върху които нямаме влияние, както и от чуждестранните инвеститори и контрагенти, които във всеки един момент могат да решат, че Русе не им харесва толкова и да пренасочат поръчки и инвестиции в друга посока.