Да се проведе присъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда на терен на ул. „Котовск“, на който допреди години се помещаваше дирекция „Местни данъци и такси“, реши Общинският съвет. Предложението на администрацията бе в отговор на постъпила оферта от русенската строителна компания „ВИВТ“ ООД.
Търгът е за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда със застроена площ от 925,40 кв.м, разгъната застроена площ от 2644,00 кв.м на всички надземни етажи, с подземен етаж (сутерен) на едно ниво с площ от 1170 кв.м, с обща площ на застройката от 3814 кв.м, включваща надземни и подземен етажи, с основна височина на застрояване до 15 м. Заплащането на цената на правото на строеж ще се извърши чрез предоставяне в собственост на Община Русе на част от новопостроената сграда, в размер на минимум 373,66 кв.м жилищна площ във вид на жилища с площ до 70 кв.м. Класирането на подадените оферти на явилите се и допуснати до търга участници ще се извърши на база предложените от кандидатите жилищни площи. На първо място ще се класира участникът, предложил най-голяма жилищна площ. 
Някои съветници сметнаха предложената от администрацията начална цена за търга за твърде ниска. Галин Григоров от коалиция „ВМРО-БНД“ посочи, че компенсация от 10% от общата и 13% от жилищната площ е твърде малка. Затова предложи в условията да се запише условие, че Общината ще получи поне 20% от жилищната площ. Кметът Пенчо Милков опонира с аргумента, че това е тръжна процедура и всеки може да наддава. В крайна сметка предложената от Григоров корекция беше отхвърлена, тъй като за нея гласуваха едва 18 съветници.