Върховният административен съд отхвърли окончателно жалбата на бившия концесионер на комплекс „Норд“ - фирма „Мегакапитал“, срещу заповед за премахване на изградени без необходимите документи постройки. Както „Утро“ тогава писа дружеството отказа да напусне мирно и кротко комплекса, който стопанисваше доста години. И се наложи тогавашният зам.-кмет  Магдалина Илиева да издаде заповед за премахване на незаконно построен навес, който пречеше на строителството на новия плувен комплекс.
Миналата година Административният съд в Русе отхвърли жалбата на „Мегакапитал“ с аргументите, че заповедта е издадена законно, сега Върховният съд потвърждава окончателно правилността на това решение. 
„Относимите за спора факти и обстоятелства са установени след цялостен и задълбочен анализ и преценка на приетите по делото доказателства. Обсъдени са всички доводи и възраженията на страните. Фактическите констатации се подкрепят от събраните писмени доказателства, включително от заключението на приетата съдебно - техническа експертиза. Въз основа на тях са изведени законосъобразни и обосновани правни изводи, които напълно се споделят от настоящия касационен състав“, посочва ВАС.