Предложение за нов начин на общинско финансиране на спортните клубове в Русе внесоха общинските съветници Велизар Павлов, Митко Кунчев, Евгени Игнатов, Петя Кашукеева, Деян Герасимов, Рена Стефанова и Иво Пазарджиев. 
Новото е, че всеки клуб ще заслужи субсидии според „окончателния му точков еквивалент“. В това отношение се предлагат математически формули. Има любопитни моменти, например: „Ако една среща на съответен отбор е обект на излъчване по национална телевизия се полагат 500 точки“.
При участие на представителен мъжки или женски отбор в националните Първа и Втора лига се определя „коефициент за класиране“. 
Следва отново математика. „Броят на отборите в лигата се дели на 10 и се прибавя: 1. Полученият резултат е коефициент за класиране на първо място в Първа лига. За второ място в класирането от коефициента за първо място се изважда 0.1, за трето място се изважда 0.2, за четвърто - 0.3 и т.н. В случай на участие в национална Втора лига полученият коефициент за класиране се разделя на 1.5, при което неговата минимална допустима стойност е 1. Точковият еквивалент се умножава с коефициента за класиране“.
За участие пък на представителен мъжки или женски отбор в турнир за националната купа, в зависимост от нивото и класирането, ще се добавят до 4000 точки, в Балканска лига /вероятно се има предвид балкански първенства/ - до 8000 и Европейска лига - до 20 000 точки.
Под внимание ще са и критериите: използвана база, кадрово осигуряване, брой на обхванатите състезатели във възрастовите групи, брой картотекирани състезатели, членове на национални отбори, брой срещи в тв излъчване /за отборните спортове/, класирания, обобщен отчет за приходи и разходи, визия за развитие /на клуба/ през следващите 4 години.
После всеки член на спортната комисия в Общинския съвет ще оценява съответния клуб по шестобалната система. „Получената средна аритметична оценка ще се умножава по 1000 и ще се прибавя към текущата точкова оценка“. Така на финала вече ще имаме „окончателния точков еквивалент“. Заседанието ще е открито, а съобщението за провеждането му ще се изпрати до всички заинтересовани страни най-малко седем дни преди датата на сбирката.
„Утро“ потърси за мнение един от вносителите на промените - легендарния лекоатлет Евгени Игнатов.
„Навсякъде е математика. В спортното министерство например формулите са още по-сложни. За мене се върви в правилна посока, въпреки че има да се доработват отделни детайли. Затова и се подписах. Искам да подчертая, че промените, за които питате, касаят само отборните спортове. Аз съм убеден, че преди да се върви към допълване на програмата за финансиране, трябва да се направи стратегия за развитие на спорта в Русе поне няколко години напред. Другото е кърпеж всяка година“, бе коментарът на Игнатов.