Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди част от работния доклад за второ четене на общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, съобщиха от пресцентъра на НС.

Проектът е изготвен въз основа на приетите на първо гласуване законопроекти, внесени от Снежина Маджарова и група народни представители и Димчо Михалевски и група народни представители. Според направените промени в чл. 7 ал. 9 за условията и реда за осъществяване на задължителните дейности на морските плажове, които се определят с наредба на министъра на регионалното развитие, ще се отчитат местоположението, степента на урбанизация на прилежащите територии, прилежащата туристическа и изградената техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до морския плаж. Под внимание ще се взимат и природно-климатичните и екологичните характеристики, но и площта, особеностите на плажовете, морският бряг и прилежащата акватория.

Създава се и нова ал. 10, която гласи, че в зависимост от местоположението си морските плажове попадат в райони на национални курорти, на курортни комплекси, ваканционни, вилни, туристически селища, на населени места и др. Председателят на Комисията по регионална политика и местно самоуправление в 42-рото Народното събрание Борислав Гуцанов отбеляза, че смисълът на измененията е таксите за плаж да се определят по-справедливо както за туристите, така и за концесионерите.

Според народния представител от ПГ на ПП ГЕРБ Лиляна Павлова текстът е неприемлив, защото ще се получи разделение на плажове за бедни и за богати. Определени плажове няма да бъдат достъпни за лица, които не са гости на съответния хотел, посочи тя.

Депутатът от партия "Атака" и заместник-председател на парламентарната комисия Павел Шопов допълни, че текстът е противоконституционен и дискриминационен.

Общият законопроект предвижда в зона "А" и зона "Б" извън територията на морските плажове да се разрешава поставянето на преместваеми обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности. За целта не трябва да се нарушават установените устройствени показатели като плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, а максимално допустимата им височина ще бъде до 7,5 метра. Ще се поставят и елементи на градското обзавеждане. Например спирки на масовия градски транспорт, пейки, съдове за събиране на отпадъци, осветителни тела и др. Народният представител от ПГ на Коалиция за България Емил Костадинов заяви, че въвеждането на коефициент за интензивност на застрояването е положителна стъпка.

В резултат от обсъждането се запази актуалното положение 50% от активната плажна ивица да се използва за свободно разполагане на принадлежности от страна на посетителите.