Екоинспекцията в Русе обяви конкурс за комикс, посветен на Световния ден на влажните зони. На фокус е битието и полезните за природата навици на Евроазиатския бобър (Castor fiber), чието присъствие бе регистрирано през есента на 2020 г., във водосбора на река Русенски Лом. Неговите качества трябва да бъдат представени в до 5 рисунки, с максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с визуална последователност. Авторите имат право на избор на художествена техника, като пожелание могат да приложат кратък текст, поясниха от екоинспекцията.
Желаещите да участват в конкурса, могат да изпращат творбите си в инспекцията до 26 февруари 2024 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1 март. С най-добрите комикси ще бъде подготвена изложба в Екоинспекцията.
Пълните условия на конкурса са публикувани на интернет страницата на РИОСВ - Русе.