Проектобюджет за 2024 г. в размер на 274 538 444 лв.с преходен остатък, с близо 24 млн. лева по-голям от миналогодишния, е изготвила община Русе. Предложения по него се приемат до 24 януари, а на 26 януари е насрочено общественото му обсъждане.
Най-голямо е увеличението на разходите по държавно делегираните дейности - от 131,5 на 155 млн. лева. За местни дейности са отредени 74,3 млн. лева при 70,5 за миналата година.
След увеличението на ставката за данък сгради се очаква собтвените данъчни приходи на Общината да нараснат до 28,4 млн. лева. Почти толкова са и планираните неданъчни приходи, а 2,59 млн. лева се очаква да дойдат от продажба на общинско имущество. За възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на общинската администрация и кметствата ще отидат 6 696 913 лв.
Инвестиционната програма за годината включва 384 обекта, работата по някои от които е стартирана през миналата година. Планира се основен ремонт на улиците „Доростол“, „Плиска“, „Тулча“ и „Солун“, изграждане на осветление в парка, намиращ се между улиците „Николаевска“ и „Антим“, проектиране и изграждане на осветление на площада пред зала „Арена Русе“, благоустрояване на междублоковите пространства на бл. „Иван Дечев“, „Елба“ и „Гребенец“, конструктивно обследване, изготвяне на технически паспорт и проектиране на подлез при Жп гара Русе, съоръжение тип „Балон“ за два тенис корта в Парка на младежта, спортно игрище в кв. „Здравец“, ул. „Алея Еделвайс“ и др.