От днес следобед започва плащането на данъци и такси за 2024 г., съобщиха от Община Русе. След 13 ч желаещите могат да погасят своите задължения в брой или с ПОС терминал на касите на Община Русе на ул. „Котовск“ 1, в сградата на СБА, както и в изнесения офис в бл.4 в кв. „Дружба 3“.
Данъци и такси могат да се платят също чрез банков превод, а клиентите на Пощенска банка, ДСК и ОББ могат да покриват задълженията си чрез онлайн банкиране. Плащания могат да бъдат направени и чрез Изипей, Фастпей, Айкард и на сайта на НАП.
Налогът за недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъкът върху превозните средства могат да бъдат платени на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. Отстъпката от 5% важи за предплатилите пълния размер до 30 април.
Справка за дължимите данъци и такси и тяхното плащане могат да бъдат направени онлайн през сайта на Община Русе по всяко време чрез ЕГН/ЕИК и Персонален идентификационен номер (ПИН), който се получава от Дирекция „Местни данъци и такси“.