Предприятия, които отделят интензивно миришещи вещества, са установени и РИОСВ-Русе извършва в тях постоянни проверки и дава предписания за предприемане на технически мерки. Това казва екоминистърът Юлиян Попов в отговор на въпрос на народния представител от ПП-ДБ Иван Белчев, като посочва поименно седем компании - „Оргахим Резинс“, „Оргахим“, „Линамар Лайт Металс Русе“, „Сид грийн“, „Олео Протеин“, „Лубрика“ и „Дион“. „Топлофикация Русе“ е добавена към този списък защото, макар да не отделя такива вещества, от дейността й се емитират замърсители във въздуха, които се контролират.
След множество проверки на РИОСВ през последната година е установено, че миризмите във въздуха се дължат на залпови и кратковременни емисии, изпускани от организирани и неорганизирани източници. Установено е също, че този проблем се повтаря вече 8 години по едно и също време на годината - между август и октомври. Тази година проблемът продължава и през ноември. В тази връзка е пуснат сигнал до прокуратурата в Русе за разследване на механизъм за изпускане на интензивно миришещи вещества от потенциалните причинители, пише Попов.
От отговора на министъра става ясно, че се работи по промяна на нормативната база, в която към момента няма норми за миризми. С негова заповед е създадена работна група, чиято основна задача е да разработи и предложи законодателни изисквания, свързани с ограничаването на неприятните миризми от промишлените инсталации.
През 2022 г. в Русе не са спазени изискванията за средноденонощна норма на фините прахови частици и общината е с нарушено качество на въздух. Заради непредприети действия от Община Русе по изпълнение на мерките в Общинската програма за качество на атмосферния въздух е съставен акт на кмета от 5000 лева, информира Попов. Вчера „Утро“ потърси кмета Пенчо Милков, за да разбере какви точно непредприети действия има предвид министерството, за да издаде този акт за административно нарушение, но не успя да се свърже с него.