Днес от Тутракан потегля 28-ят традиционен поход "По стъпките на четата на Таньо войвода".

За четири дни походниците ще извървят 220-те километра от бойния път на четата през Елията, Лудогорието и Поломието, като ще минат през 28 населени места на общините Тутракан, Исперих, Разград, Ветово, Цар Калоян и Попово, съобщават от организаторите.

Походът от девет години е с национален статут. Преди него всяка година се провежда национален конкурс за есе, стихотворение, мултимедия и рисунка на две теми: "Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят" и "Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?", със съдействието на МОМН.

Тази година 360 ученици от Тутракан, Силистра, Разград, Попово, Търговище, Средище, София ще преминат целия маршрут на похода. Отделно в проявите в селищата, през които преминава той, ще се включат над 20 хиляди души от цялата страна. С нас ще бъдат студенти и преподаватели от Софийския университет и от Нов български университет, журналисти, представители на Сдружението на българските зъболекари, на Висшия съдебен съвет. Всяка вечер ще се провеждат преглед на маршовата и строева песен, изяви на фолклорни състави, на Теодосий Спасов и неговата група, беседи на исторически теми, водени от акад. Георги Марков от БАН и проф. Христо Матанов от СУ "Климент Охридски".

Походът ще приключи на 2 юни пред величествения паметник на войводата в местността Керчан баир до село Априлово, Поповско.

На 17 май 1876 година, шест часа преди Ботевата чета да стъпи на Козлодуйския бряг, 28-те четници, водени от 30-годишния, роден в Сливен, Таньо войвода) Таньо Стоянов Куртев), преминават Дунав и стъпват на българска земя при тутраканското село Пожарево. Това е създадената по идея на самия Христо Ботев втора чета на българската емиграция в Румъния. Двете чети - последен отблясък от пожарите на Априлското въстание - имат обща цел и сходна съдба. Ботевата чета е трябвало да действа в помощ на Врачанския революционен окръг, а четата на Таньо войвода - на изток, в подкрепа на сливенските бунтовници за подсилване на въстанието и създаването на север от Балкана на свободна територия.

Бойният път на четата продължава 11 дни, преминава покрай 28 селища на Лудогорието и Поломието и през три сражения. Таньо войвода загива на Керчан баир край село Априлово и след неговата смърт четата е разбита.