Правителството одобри Меморандум за разбирателство за изпълнението на приоритетен инвестиционен проект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, съобщиха от правителствената пресслужба.

Инвестицията е на стойност над 100 млн. лв. и предвижда изграждане на три хотелски структури и зони за обществено обслужване, част от голям комплекс с курортно предназначение, върху собствени имоти в община Бяла, Варненско. Проектът ще се изпълнява от "Мадара Юръп" АД и предвижда създаването на 500 работни места в общината, чието ниво на безработица към момента е над средното за страната.

С одобрения меморандум се установяват задълженията на инвеститора за извършване на инвестицията в посочените параметри и тези на държавата за предоставяне на исканите от инвеститора насърчителни мерки по ЗНИ - индивидуално административно обслужване в съкратени срокове и институционална подкрепа от междуведомствената работна група. С меморандума не се поемат финансови задължения от страна на държавата, а инвеститорът се съгласява да изпълни проекта по начин, отговорен към защитата на интересите на своите работници и служители и техните семейства, на трети лица, общността и околната среда по местонахождение на проекта, при спазване на всички изисквания на българското и общностното законодателство.