Русенец успя да осъди Министреския съвет за определеното му обезщетение за притежавани от него имоти по трасето на бъдещата магистрала Русе - Велико Търново. Според решението на Административния съд в Русе компенсацията му е изчислена неправилно, тъй като не е отчетено, че в единия от двата му поземлени имота е имало и овощна градина със сливи. Поради това обезщетението му ще се увеличи с 6889 лева. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
От решението на съда става ясно, че пазарната им оценка е изготвена от „Бачовски консулт“ ООД. Наетата от АПИ фирма на база вписани сделки за имоти за периода от 02.12.2021 г. до 02.12.2022 г. определя цената на декар за землището на село Ценово на 2036.63 лева. Така за двата си парцела от 10,289 дка и 29,290 дка русенецът трябва да получи 59 653 лева. Към тази сума ще се добавят още 6889 лева за овощната градина.
В русенския Административен съд вече има няколко такива дела, заведени въпреки съвсем минималните шансове за успех. Наскоро съдът одобри искането на Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъде допуснато предварително изпълнение на решението на Министерски съвет от 15 юни за отчуждаване на имоти в община Ценово, намиращи се по трасето на бъдещата магистрала Русе-Велико Търново. Това означава, че те ще бъдат взети за строителството, независимо как ще завършат в бъдеще съдебните спорове. Това са стотици парцели в землищата на селата Ценово и Долна Студена, засегнати от изграждането на обхода на град Бяла, от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696.
През последните седмици в Административен съд Русе постъпиха няколко възражения от собственици срещу тази заповед на МС, които не са съгласни с определените им обезщетения. Досега не е започнало разглеждането по същество на нито една от тях. С допускането на предварително изпълнение се дава възможност на АПИ да започне работа по трасето, без да чака приключването на евентуалните дела. Съдът се съобразява с важността на проекта за намаляване на пътно-транспортните произшествия по съществуващия път и за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската транспортна система. Според магистратите евентуалното му забавяне би имало негативно отражение върху сигурността на транспортните доставки и безопасността на движението в тези участъци. Забавянето на отчуждителната процедура поставя в риск своевременното реализиране на проекта и точно за да се избегне този риск, магистралата бе обявена за обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията и за национален обект по реда на Закона за държавната собственост. Решението на Административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Започна приемът на документи за обезщетения на отчуждени имоти

Областна администрация вече приема документи за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти поради изграждане на автомагистралата Русе-Велико Търново в участъците Русе-Бяла“ и обход на град Бяла. Собствениците на тези имоти трябва да подадат заявление, придружено с документ за собственост, скица на имота, актуално удостоверение за наследници, удостоверение за тежести и др. Всички указания и документи са публикувани на сайта на Областната администрация https://ruse.egov.bg. 
Документите се подават в Центъра за административно обслужване на пл. „Свобода“ 6 всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор.
Областният управител Данаил Ковачев и неговият заместник Георги Георгиев уверяват, че са предприети всички необходими мерки за максимално бърза проверка на документите и съответно изплащане на сумите.