„Елана Агрокредит“ АД е внесло искане за оттегляне на инвестиционното предложение за изграждане на депо за неопасни отпадъци върху два терена край Мартен, поради което процедурата ще бъде прекратена по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съобщи РИОСВ-Русе. От дружеството са уточнили, че не са възложител на инвестиционното предложение. То е било внесено от неупълномощено от него лице.
С това казусът приключва. Депо за отпадъци край Мартен няма да се изгражда.