Още по-изгодни условия за закупуването на земеделска земя на лизинг обяви финансовата компания „Елана Агрокредит“, съобщиха за „Утро“ представителите на дружеството за региона - „Дунавска земя БГ“. От 1 август 2015 година дружеството намалява лихвения процент по отпусканите лизинги за покупка на ниви на 9.5%. Вече се финансира и покупката на пасища и мери от животновъди. 
Предстои да бъде предложен и изцяло нов продукт - кредит за оборотни средства. Той ще се предоставя на клиенти по договори за лизинг и ще е в рамките на стопанската година, като първият период ще е от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2016 г., обясни Илияна Стоянова - управител на „Дунавска земя БГ“.
Предложението на „Елана Агрокредит“ е уникално в областта на сделките със земеделски земи. То дава възможност на земеделците да обработват и стопанисват земя срещу само 20% от стойността й към момента. Останалото финансиране се осигурява от „Елана Агрокредит“, като за срока на договора, който е до 10 години, земята остава собственост на публичното дружество. Купувачът обаче запазва всички възможности да ползва земята и да я обработва. Лихвата остава фиксирана за целия период, което дава възможност за дългосрочно планиране. Няма нужда от застраховки или допълнителни обезпечения. Плащането е само веднъж годишно, на 15 септември, когато реколтата вече е прибрана и продадена. Като вноските са сравними с рентите, които биха се плащали за същата земя, ако е взета под наем.