Специална оферта за летните месеци обяви финансовата компания „Елана Агрокредит“. От 1 юни 2015 г. се въвежда гратисен период за плащанията по главниците по всички лизинги отпуснати в периода 1 юни - 15 септември 2015 г. Това означава, че в рамките на този период ще се заплаща само лихвата за използвания ресурс, а първата погасителна вноска ще се дължи на 15 септември 2016 г., обясни Илияна Стоянова - управител на „Дунавска земя БГ“. Русенската фирма е официален представител за нашата област, Разград, Силистра и Търговище на „Елана Агрокредит“ - публичното дружество, което от година и половина предлага възможността за покупка на ниви чрез финансов лизинг.
Предложението на „Елана Агрокредит“ е уникално в областта на сделките със земеделски земи. То дава възможност на земеделците да обработват и стопанисват земя срещу само 20% от стойността й към момента. Останалото финансиране се осигурява от „Елана Агрокредит“, като за срока на договора, който е до 10 години, земята остава собственост на публичното дружество. Купувачът обаче запазва всички възможности да ползва земята и да я обработва. За разлика от банките, веднъж подписан договорът не подлежи на промяна, лихвата остава фиксирана за целия период, което дава възможност за дългосрочно планиране. Няма нужда от застраховки или допълнителни обезпечения. Единственото обезпечение е закупената земеделска земя - тя става собственост на земеделския производител след издължаване на последната вноска. Плащането е само веднъж годишно, на 15 септември, когато реколтата вече е прибрана и продадена. Като вноските са сравними с рентите, които биха се плащали за същата земя, ако е взета под наем.
Инвестирането в земеделска земя в период, в който за обработката и се получават европейски субсидии, е чудесна възможност, но тя не е достъпна за всеки. Лизинговата система се предлага само на земеделски производители или фирми занимаващи се със земеделие.