Финансовата компания „Елана Агрокредит“ вече подпомага и покупката на земи за изграждане на трайни насаждения, съобщиха за „Утро“ представителите на дружеството за региона - „Дунавска земя БГ“. В най- красивия месец на годината, компанията отново изненадва клиентите с приятни нововъведения и промоции.
„Елана Агрокредит“ ще финансира чрез лизинг само и единствено покупката на земите. След засаждане на насажденията повишената стойност на земята ще бъде съобразена с ново оборотно финансиране. Едновременно с това земеделците ще могат да получат по-дълъг срок на лизинга - до 15 години, както и по-дълъг гратисен период - до 18 месеца. Това предложение е съобразено с особеностите на плододаването на трайните насаждения, където разходите през първите години са големи, обясни управителят на „Дунавска земя БГ“ Илияна Стоянова. 
Друго добро предложение компанията е подготвила за всички, решили да използват услугите й за закупуване на земя на изплащане в периода 1 май - 15 септември 2016 г. За всички тях се въвежда гратисен период за главницата по лизинга. Това означава, че в рамките на този период ще се заплаща само лихва за използвания ресурс, а първата погасителна вноска ще се дължи на 15 септември 2017 г.
Покупката на земя на лизинг дава възможност на  земеделските производители да разширят стопанството си, като запазят собствените си средства. Предложението на „Елана Агрокредит“ и „Дунавска земя БГ“ дава възможност на земеделците да обработват и стопанисват земя срещу само 20% от стойността й към момента. Останалото финансиране се осигурява от компанията, като за срока на договора земята остава собственост на публичното дружество. Купувачът обаче запазва всички възможности да ползва земята и да я обработва. Няма нужда от застраховки или допълнителни обезпечения. Плащането е само веднъж годишно, на 15 септември, когато реколтата вече е прибрана и продадена, като вноските са сравними с рентите, които биха се плащали за същата земя, ако е взета под наем.