От началото на този месец „Елана Агрокредит“ финансира и животновъди за покупка на пасища, съобщиха представителите на финансовата компания за Русе и региона от „Дунавска земя БГ“. Те ще могат да се възползват от уникалната оферта да използват и стопанисват земя срещу само 20% от стойността й към момента. Останалото финансиране се осигурява от „Елана Агрокредит“, като за срока на финансовия лизинг, който е до 10 години, земята остава собственост на публичното дружество. Купувачът обаче запазва всички възможности да ползва земята и да получава за нея субсидии като плаща вноски по лизинга веднъж годишно.
Преобладаващата част от пасищата и мерите са общинска или държавна собственост. През годините животновъдите бяха принудени да правят сдружения за наемане за по-дълъг период. Формата обаче се указа неудачна по много причини, като основната беше невъзможността наемателите да се разберат помежду си и да канализират плащанията в срок. Сега животновъдите със сериозни намерения ще имат шанс да осъществят мечтата си и да развият собствено стопанство, придобивайки пасище с възможността за финансиране, която им предоставя „Елана Агрокредит“, обясни Илияна Стоянова от „Дунавска земя БГ“.