Градският бит и култура на Дупница от първата половина на 20 век са възкресени в нова експозиция на музея в града, подредена в бившата къща музей на Станке Димитров - Марек. Благодарение на проект към програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония, бурната градска история, започнала след Освобождението, позабравена и позаличена, вече има свой собствен дом. В него заедно живеят и бъдещото, и миналото, разказа директорът на музея Анелия Геренска.
Експозицията показва битността на градския човек, уредбата и уюта на дома му. В устройството на жилището от този период впечатление правят отделеното помещение за готвене, вестибюлът – за прием на гости, спалнята – обособена като типично място за жената и нейните занимания, кабинетът - за представителите на интелигенцията, каквито в града по онова време имало много. Експозицията е уредена с помощта на дарители от града, разказаха от музея, откъдето се надяват в бъдеще колекцията да се обогатява и доразвива. 
Всичките помещения, характерни за градския бит на Дупница от този период, са украсени с автентични вещи и снимки, а атмосферата пресъздава в детайли живота на стопаните. На горния етаж  е подредена съвременна стая с конферентна зала и техника, чрез която ще се дигитализира фондът на музея. 
Проектът е наречен „Светлина от миналото“ на името на вестник „Светлина“ - провинциален, но много добре списван вестник, излизал в града от 1920 до 1944 година, когато била национализирана печатницата на братя Антон и Владимир Пилеви.
Първата идея на музейните работници е била по проекта да се създаде дигитален център, където да сканират голямата част от течението на вестника, което грижливо пазят, за да бъде съхранено културното наследството. Самият вестник „Светлина“ навремето събрал около себе си голям приятелски кръг от интелектуалци, които на драго сърце се включвали и пишели на страниците му във всяка област. Така доктори, учители, адвокати, архитекти създали хроника, описваща живота такъв, какъвто е бил. Днес в кабинета, пресъздаден в експозицията, всеки гост на музея също може да опише своето виждане за града и събитията в него.
Другата идея на музейните служители била да се реновира къщата музей, ползвала се за хранилище 30 години и да ѝ се даде живот чрез нова експозиция. Тя е исторически паметник с национално значение и ще запази името си „Къщата на Станке Димитров“, както е вписана в националния регистър, но няма да отразява историята на Марек, а ще бъде градски етнографски музей.
Партньор по проекта на музея в Дупница е Центърът за развитие на Североизточния район, община Куманово, Република Северна Македония. От своя страна те са реновирали туристически център в района на Бислимска клисура, като място за любители на катеренето и рафтинга. Проектът е на обща стойност 458 хил. евро.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.