Информационен ден за възможностите, които предоставя Националния план за възстановяване и устойчивост пред фирмите за изграждане на възобновяеми енергийни източници /BEИ/ инсталации в кoмбинaция c батерии за съхранение на енергията ще се проведе на 28 март, вторник, в зала „Свети Георги“ на Областната администрация. Инициативата е на Министерството на иновациите и растежа и се реализира с подкрепата на домакините.
Експерти от министерството ще представят условията за кандидатстване и условията за изпълнение. Ще бъдат обсъдени и често задаваните въпроси.
Предвидено е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на ВЕИ за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.
Допълнителна информация относно процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ е публикувана на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа.
Очаква се безвъзмездното финансиране да е между 100 хиляди и 1 милион лева и ще e насочено към микро, малки и средни фирми за инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електричество за собствени нужди и за съхранението му. Cъфинaнcиpaнeтo нa пpoeктитe e дo 50%.