ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на водопроводни връзки по ул. „Неофит Бозвели“ в гр. Русе на 13.03.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Неофит Бозвели“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Мария Луиза“ и по ул. „Цар Шишман“ в участъка от ул. „Мария Луиза“ до ул. „Неофит Бозвели“.

Поради подвързване на участък от новоизграден водопроводен клон по ул. „Цар Калоян“ в гр. Русе на 14.03.2023 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: 

• ул. „Цар Калоян“ в участъка от ул. „Червен“ до пл. „Дунав“;

• ул. „Червен“;

• ул. „Етър“;

• ул. „Дунав“

• ул. „Кап.-лейт. Евстати Винаров“

• ул. „Одрин“;

• ул. „19-ти февруари“ в участъка от ул. „Червен“ до ул. „Одрин“;

• ул. „Александровска“ в участъка от ул. „Отец Паисий“ до пл. „Дунав“ и по

• ул. „Флотска“ в участъка от ул. „Червен“ до ул. „Етър“. 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“