Пчелините да се маркират с отличителен знак, който да се вижда от въздуха и да ориентира селскостопанските самолети къде има кошери. Това бе идеята, около която се обединиха пчелари и авиационни фирми на проведената в Областна администрация среща дискусия за опазването на пчелните семейства в региона при авиационно третиране на земеделските култури. На срещата присъстваха представители на общини, пчеларски дружества, авиационни оператори, представители на Областната дирекция за безопасност на храните, Областна дирекция „Земеделие“ и други.
Пръсканията с различни препарати според пчеларите са най-сериозната причина за драстичното намаляване на пчелните семейства, макар че според специалистите мистериозното изчезване на медоносните насекоми да си остава неизяснен феномен. Факт обаче е, че всяка година избухват кавги между двете страни, защото винаги има някой неразбрал кога ще се пръска, чиито пчели се оказват отровени. Проблемът с лошата информираност за точния период, в който ще бъдат извършени пръсканията и времето, в което трябва да реагират, за да осигурят защита на кошерите, обаче така си и остава нерешен.
Причината за ниската осведоменост е малкият брой регистрирани в кметствата пчелари, за пореден път се установи на срещата. Голяма част от тях предпочитат да работят в сивия сектор без да уведомяват никого, за да не ги обложат с някакви неочаквани данъци и такси. Така нерегистрираните не получават официално уведомление за предстоящо третиране.
Другият въпрос, който бе повдигнат на срещата беше свързан с контрола върху пестицидите, с които се пръска. Представители на авиационните фирми споделиха, че опасността идва единствено от пръскане с инсектициди. Все повече фирми регистрират препарати, които са толерантни към пчелите и не предизвикват мор. 
Срещата за опазване на пчелите се провежда всяка година през месец март, преди началото на периода на третиране с препарати. В края на април тази година ще се проведе и заседание на Постоянна секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите, където тези проблеми отново ще бъдат част от дневния ред.