Държавните горски предприятия започват допълнително маркиране на отрязаната дървесина с пластини с уникален идентификационен номер, като целта е да се намали бракониерската сеч и кражбата на дървен материал. Номерата им предварително ще се въвеждат в електронна система, което позволява да бъдат проследявани. Веднъж поставени пластините не могат да се свалят, защото се чупят. Горските всеки ден ще отчитат броя на сложените пластини, за да се избегне злоупотреба и търговия с тях.
Близо 7 млн. лева ще отделят шестте държавни горски предприятия за маркиране на дървесина, като очакванията са в близката една година поне половината от средствата да се възстановят от намалени кражби. Пластините с уникален номер ще се поставят на всяко отрязано дърво при едрата строителна дървесина и по три на кубичен метър от по-дребната.
Практиката за такъв тип маркиране на дървесина е отдавна позната и утвърдена в Европа, тъй като осигурява проследяване на всеки отрязан дървен материал до крайния потребител.