Общински екоинспектори вече маркират зарязани по улици и паркинги автомобили, които ги загрозяват и отнемат ценни паркоместа. Според приетата ускорена процедура, след поставяне на предупредителния стикер собствениците имат на разположение 14 дни да намерят частно място за автомобила или да го прeдадат за вторични суровини, като по този начин освободят заетия от тях общински терен.
Ако предписанието не бъде изпълнено, неизползваемият автомобил ще бъде отнесен до специална площадка, където ще бъде съхраняван до три месеца, през които собственикът може да си го вземе, след като плати 30 лева за репатрирането и 4 лева такса на ден. След този срок колите се разкомплектоват.
По този повод вчера общинската администрация излезе с апел към гражданите сами да махнат ненужните и захвърлени трошки.