Приемът в средните училища през новата учебна година 2023/2024 в областта ще бъде в 67 паралелки. 43 от тях ще бъдат професионални, а 24 - профилирани.
Очаква се завършващите основно образование тази година да бъде 1729. Най-много от тях са в община Русе - 1380, а най-малко - само 19, в Борово. В град Русе прием би трябвало да се осъществи в 56 паралелки, от които 21 за профилирано обучение и 35 за професионално обучение. Завършващите 4 клас в областта са 1610 в областта. За следващата учебна година се предвиждат две паралелки за 5-и клас с 52 места в МГ „Баба Тонка“. Това стана ясно на вчерашното заседание на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, което бе водено от областния управител Анатоли Станев и началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева.
Пет нови специалности са включени в предложението за държавен план-прием в областта през учебната 2023/2024 година. Четири от новите специалности с капацитет 65 ученици ще са в Русе. Това са „Компютърни мрежи“ в Гимназията по електроника и електротехника, „Художествена тъкан“ в Гимназията по облекло, „Промишлена електроника“ в Гимназията по транспорт и „Пространствен дизайн“ в Строителната гимназия. Петата - „Говедовъдство“ - ще бъде разкрита в Селскостопанската гимназия в Две могили и ще очаква 26 ученици.
Защитените специалности ще бъдат седем: „Минна електромеханика“, „Говедовъдство“, „Художествена дърворезба“, „Художествена тъкан“, „Корабоводене-речно“, „Корабни машини и механизми“ и „Локомотиви и вагони“. Други 20 специалности са с очакван недостиг. В тях би трябвало да се обучават малко над 450 ученици. 234 ученици по 14 специалности пък ще имат възможността да учат в дуална форма на обучение.