По случай Европейската година на гражданите 2013 информационните центрове „Европа Директно“ в Русе и София заедно с Центъра за развитие на човешките ресурси и други организации обявяват конкурс за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос“. Целта на конкурса е в кратък видеоматериал гражданите да споделят своите идеи и виждания относно формите на активно гражданско участие на местно, регионално и европейско ниво. По този начин конкурсът цели и да се повиши общата осведоменост в България за правата на гражданите на ЕС и активното гражданско участие.
Впрочем, точно темата за гражданските права е предмет на изложба, която бе открита в „Европа Директно“ в Русе на 9 май, Деня на Европа, и ще остане до края на месеца в офиса на центъра на третия етаж в „Роял Сити център“. 
Крайният срок за получаване на видеоклиповете с продължителност до 3 минути е 31 май, а адресът, на който трябва да бъдат изпратени материалите за конкурса или линкове към тях, е [email protected].
Със заявяването на участие в конкурса всеки участник гарантира, че предоставеният от него видеоклип е авторски и, че не накърнява никакви права на потенциално участващи трети страни и не нарушава законите, в частност Закона за авторското право и сродните му права.
Видеоклиповете ще бъдат използвани и в рамките на събития, организирани от Националната коалиция от неп равителствени организации в рамките на Европейския алианс за Европейската година на гражданите 2013.
В конкурса могат да участват всички граждани на Р България на възраст над 16 години.
Видеоклиповете трябва да съдържат авторска идея или реализирана инициатива за активно гражданство. Те трябва да са динамични и да изразяват личното виждане на кандидата, като представят лична или обществена ситуация. Видеоклипът може да бъде цветен или черно-бял.
Подробности за условията на конкурса могат да се намерят на електронната страница на информационния център „Европа Директно“ http://ruse-direct.eu