В отговор на променящия се характер на терористичните заплахи в Европа Съветът на Европа днес прие стратегия за борба с тероризма за периода 2023-2027 г., която предлага нови инструменти и конкретни отговори на постоянните и нововъзникващите предизвикателства пред държавните органи, съобщи пресслужбата на организацията.
Стратегията предвижда да бъдат заздравени усилията за борба срещу тероризма в Европа и извън нея, като се обърне внимание не само на терористичните прояви, но и на техните първопричини и движещи сили в настоящата геополитическа обстановка. Тя има за цел да се справи с нарастващата заплаха от придружен с насилие екстремизъм в Европа, рязкото увеличаване на злоупотребите с нови технологии за изпращане на съобщения, вербуване и обучение, както и с взаимодействието между терористичните актове и нарушенията на правилата на въоръжения конфликт (военни престъпления), наблюдавани напоследък в контекста на агресията на Руската федерация срещу Украйна.
Новата стратегия представлява продължение на редица усилия, положени в рамките на стратегията за борба с тероризма за периода 2018-2022 г., като например доклад за новите терористични заплахи в Европа и препоръка за използването на събрана в зони на конфликт информация, като доказателство в наказателни производства, свързани с терористични престъпления. Стратегията отразява и разбирането, че макар през последните години терористичните заплахи, свързани с "Ислямска държава" или Ал Каида, да са намалели, е необходимо да се намерят ефективни и всеобхватни средства за предотвратяване на тяхното възобновяване.
За справяне с тези сложни проблеми стратегията предвижда комплексен подход от действия, насочени към укрепване на капацитета на националните органи чрез разработване на набор от правни стандарти, аналитични доклади и инструменти. Стратегията също така предвижда разработването на насоки по въпроси като наказателното преследване на терористични престъпления и тежки нарушения на международното хуманитарно право, извършени в контекста на въоръжен конфликт, както и по въпросите на (ре)интеграцията на завърналите се жени и деца и други засегнати от тероризма хора, наред с други въпроси.
В стратегията се подчертава необходимостта от зачитане на правата на човека и върховенството на закона, както и от обръщането на достатъчно надлежно внимание на жертвите на тероризма. В нея също така се изтъква необходимостта от междусекторно и трансгранично сътрудничество за справяне с различните аспекти на тероризма, като се вземат предвид последиците, които те оказват върху различни сфери на нашето всекидневие, включително върху потока на информация, свободата на движение и сигурността.
Новата стратегия ще бъде прилагана от Комитета за борба с тероризма на Съвета на Европа в тясно сътрудничество и координация с други подобни органи на Съвета на Европа и на ООН.