През тази година ще бъдат пуснати нови мерки по програмата "Развитие на човешките ресурси". Това съобщи днес във Варна пред участниците в регионалната конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", който БТА изпълнява с подкрепата на Европейската комисия, Десислава Георгиева-Ушколова - началник отдел "Програмиране и договаряне" в Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в Министерството на труда и социалната политика.
Бюджетът на програмата за периода 2021-2027 г. е 3,9 милиарда лева. Ушколова уточни, че обхватът ѝ ще бъде 740 000 души.
Програмата ще се изпълнява в четири основни направления. Бюджетът за пазара на труда е 1,6 млрд. лева, като ще опитаме да подкрепим 408 000 души. 220 000 души ще бъдат обхванати от социалното включване, а бюджетът по това направление е 1,4 млрд. лева. Нов приоритет за програмата е младежка заетост, предвидени са 735 млн. лева. За пръв път ще се работи за социални иновации. Бюджетът за този тип идеи е 20 млн. лева.
Процедурата "Грижа в дома" вече е обявена. Бюджетът е 175 млн. лева, като за момента в област Варна подадените проекти са 10 за 7,2 млн. лева.
Вече стартира и мярката "Укрепване на общинския капацитет", чийто бюджет е 25 млн. лева. По тази линия са подадени 7 проекта за около 1,5 млн. лева за повишаване квалификацията на 231 служители.
81 млн. лева е бюджетът по мярката "Бъдеще за децата", а по нея могат да кандидатстват доставчици на социални услуги. Средствата са предвидени за превенция и здравна профилактика, услуги за ранно детско развитие. Очакваният обхват по тази мярка е 40 000 деца до 18 години. Във Варненска област засега е подаден един проект от Община Варна. Приемът по тази мярка е отворен до 20 февруари.
Средствата за мярката "Родители в заетост" са 24 млн. лева. Те са предвидени за осигуряване на грижа за деца, непосещаващи ясли, детски градини и предучилищни групи, а очакваният обхват е 1900 родители с малки деца. Съвсем скоро ще бъде обявен приемът за набиране на заявки.
Процедурата "Започвам работа" е в изпълнение, а бюджетът за нея е 34 млн. лева. Целта е  да се обърне внимание на неактивните хора у нас, да се регистрират в бюрата по труда и да намерят място на пазара на труда.
През февруари ще бъде обявена програма за заетост с бюджет 224 млн. лева. Ще бъде осигурена заетост от 6 до 24 месеца, а обхватът е 14 400 души от уязвими групи, включително хора с увреждания. Работодателите ще бъдат задължени да осигурят устойчивост на разкритите работни места.
През тази година ще започнат различни мерки. Бюджетът за насърчаване на социалната икономика е 22 млн. лева. За устойчива заетост на хора в неравностойно положение ще бъдат осигурени 100 млн. лева. Мярката е насочена към работодателите. 
През май тази година ще бъде обявена мярката за активно приобщаване, чиито бюджет е 30 млн. лева. Нейната целева група са хора в неравностойно положение и техните семейства.
В средата на тази година ще бъде обявена и мярката за дигитални умения, която е с бюджет от 40 млн. лева. Допустим кандидат е Агенцията по заетостта, а целевите групи по мярката са безработни и неактивни лица. 
Бюджетът на програма „Храни“ е 411,7 млн. лева в пет направления, допълни Ушколова. Активна е вече процедурата "Топъл обяд" и са подадени 215 заявления за 120 млн. лева. По направлението за детски кухни, което също е действащо, ще бъдат обхванати 5000 малчугани, като за Варненска област вече са подадени 5 проекта. "Пакети с храни" предвижда да бъдат осигурени над 350 000 пакета годишно с храна и хигиенни материали. "Пакети за новородени" се очаква да достигнат до 10 000 деца. Последното направление е "Ваучери за лица от Украйна" с бюджет 4,4 млн. лева. Общият брой предвидени ваучери е 40 000, като за област Варна те са 9072.
По Националния план за възстановяване и устойчивост по компетенциите на МТСП са предвидени 2 реформи и 6 инвестиции за 1,225 млрд. лева, бе посочено още в прецентацията на Ушколова. Предвидено е реформиране на 82 дома за стари хора. Бюджетът е 189,8 млн. лева. Средствата са за строителство, ремонт, оборудване, обзавеждане, енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора с увреждания. За област Варна са предвидени три такива институции с общо 153 места в общините Варна и Ветрино.
Ушколова допълни, че над 770 000 души са получили подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020 г.), като в област Варна са обхванати 41 471 човека.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".