Наша дългогодишна мисия е да представяме актуална информация относно възможностите за финансиране на проекти и инициативи със средства от ЕС, заяви Радка Тилева, управител на Областния информационен център в Стара Загора по време на местната конференция „България в Европа: Общо бъдеще“, която се провежда в пресклуба на Агенцията в Казанлък. Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. 
По думите на Тилева проектът, който БТА изпълнява, съвпада напълно със стратегическата задача на Областния информационен център да представя политиките на ЕС, както и новите възможности, които има страната ни по линия на съфинансиране на проекти чрез европейските фондове. Тилева обърна внимание на голямото забавяне през този програмен период и подчерта, че сега предизвикателствата са още по-големи.
В България фондовете на ЕС ще бъдат достъпни чрез десет национални програми, които дават възможност за реализиране на проекти от социален и икономически характер, те отговарят на нуждите на всички граждани. Програмите са в сферите транспорт, образование, научни изследвания и иновации, конкурентоспособност, околна среда, развитие на регионите, програма за морско дело и рибарство. (следва)