Малките фирми са скептични към европейските програми, тъй като нямат собствени екипи, които да разработят проектите. Това каза Стойчо Стойчев, председател на Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП), който днес участва в местна конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", който Българската телеграфна агенция изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. Регионалната конференция се провежда в националния пресклуб на БТА в Ямбол. 
По думите му малките фирми често нямат финансова възможност да възложат изработването на проект на консултантски фирми. Стойчев добави, че в новия програмен период има програми, по които лесно се кандидатства. 
Според председателя на ЯТПП местната власт трябва да участва активно с целия си ресурс в разработването на проекти и налагането на политики за развитие на регионите. 
Той отбеляза развитието на България след влизането в Европейския съюз, сравнявайки я със страни, които все още чакат своето присъединяване. Различното развитие е не само в национален мащаб, но и в страната и областите, смята той. Именно затова политиката на сближаване е важна по отношение на икономическото, социално и транспортно развитие в различните региони.
През тази година Ямболската търговско-промишлена палата навършва 30 години, разказа Стойчо Стойчев. Те работят по европейски програми много отдавна, имат над 70 одобрени проекти. Приоритет за специалистите са проекти по трансгранично сътрудничество, обусловени от близкото местоположение на Турция. През последните години масово работят по програма „Еразъм“, съществува Център за професионално обучение, през което са минали близо 700 обучавани. Работят по проблеми на бизнеса, опазване на фирмените тайни, проблеми с миграцията и др.
Целта на проект "Европа в България: Общо бъдеще" е да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите на местно ниво и ролята за изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.