Приватизацията на бившия русенски Хлебозавод се отлага за догодина, след като на вчерашната сесия Община Русе оттегли предложението си да се насрочи търг с явно наддаване за продажбата му. Вчера някои общински съветници изразиха съмнения в изготвената от „ИПИА“ ЕООД оценка, тъй като определената от нея стойност от 3 959 519 лева им се струва занижена. Други посочиха, че е следвало да се направи анализ дали за Общината няма да бъде по-изгодно да продаде имота на части, предлагайки ги на сегашните им около 20 наематели.
Както научи „Утро“, кметската администрация се е съгласила с необходимостта да се направи и такъв анализ, така че той ще бъде изготвен и предоставен на общинските съветници, преди приватизацията на Хлебозавода да бъде вкарана отново в дневния ред. Този въпрос всъщност бе обсъждан и в общинските комисии и още там се чуха гласове, че разделянето на имота ще намали цената му, а няма да я увеличи. Както директорът на „Дунавски драгажен флот“ и общински съветник Валери Иванов посочи пред комисията по икономика и приватизация, в този случай до всеки отделен парцел трябва да се изгради общински път, което не само ще намали продаваемата част, но и ще вкара Общината в допълнителни разходи. А е много възможно за някои части да няма кандидати и те да останат непродадани и още по-трудно продаваеми.
Както „Утро“ писа, към продажба на бившия Хлебозавод се пристъпва по заявено инвестиционно намерение на русенската търговска фирма „Неделчев 1“ ЕООД. Предлаганата от администрацията процедура е явен търг, в който участниците могат да наддават, така че началната цена не би трябвало да е от решаващо значение. Тя наистина е с около 500 хил. лева по-ниска, отколкото при предишната оценка от 2018 г. Но през този период сградите са се амортизирали още повече, което вероятно компенсира поскъпването на земята. А при по-високи лихви, каквито са сегашните, цените на недвижимите имоти нормално падат.