Блогът „Мостът на приятелството“ направи ново интервю с лицензирания преводач между български и румънски Иван Василчин, за да помогне на хората, които са имали проблеми по румънските пътища.
Иван Василчин е българин от Банат. Ето как се представя той: „Аз съм лицензиран преводач от румънското Министерство на правосъдието от 2017 г. с номер на лиценз 38435. Сътруднича с професионални адвокати, с които съм имал много добри резултати. Към мене са се обръщали всички институции в четири окръга: апелативните съдилища, окръжните съдилища, прокуратурата, пътна полиция, гранична полиция, Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Тимиш, Арад, Караш-Северин и Орадя. Сътруднича и с много нотариуси според ситуацията. Пътувам винаги, когато от мен се поиска да задвижа процедура за възстановяване на задържана шофьорска книжка или заради друга ситуация, която може да се разреши по правен път. Мога да бъда открит на телефон/WhatsApp/Viber 0040 740 926140, e-mail: [email protected], facebook: ivan vasilchin“.
Предлагаме ви разговора с него с незначителни съкращения с изричното съгласие на автора.

https://movafaq.wordpress.com/2021/05/10/bg-drivers-romania-bg/

- Господин Василчин, през пролетта на 2020 г. проведох с Вас интервю за проблемите на шофьорите в България по румънските пътища, което предизвика голям интерес. Нека възобновим тази дискусия с някои основни теми, по които възникват проблеми, когато някой българин е шофьор в Румъния. Първо, какви са правилата относно шофирането без книжка?
- Шофирането на автомобил без шофьорска книжка може да създаде сериозни проблеми на водача на автомобила. За разлика от България, в Румъния първото нарушение се счита за престъпление и се наказва с криминално дело.
- Колко често възникват проблеми по време на съдебно производство, свързани със срока на обжалване, с превода, с адреса на местожителство на обвинения по време на съдебното дело?
- Българите трябва да са наясно, че законът дава право на чужденец да бъде подпомаган от дипломиран преводач, когато те не разбират румънски. Но това рядко се случва при пътни инциденти. Ако се озовете в такова положение, ще трябва да се разберете възможно най-добре с полицая, а документите, които подписвате, ще бъдат на румънски. От друга страна, в съда или в прокуратурата ще бъдете подпомогнати от лицензиран преводач. Съдията или прокурорът искат обвиненият чрез преводача да декларира адрес на румънската територия, на който ще му бъдат изпратени призовките или други документи. Някои служебни преводачи или адвокати, без да питат въпросното лице, дават личния си адрес. В този случай няма да получите никакви документи в България. 

Обърнете специално внимание на този аспект

неявяването в съда, дори ако не сте били информирани, поради факта, че тези документи не са ви били изпратени от човека, дал адреса си от ваше име, може да ви донесе големи проблеми. Обикновено това означава задържане и лишаване от свобода.
Дори ако законът задължава някоя институция в Румъния да превежда документите, издадени на името на чуждестранен гражданин, който не знае румънски език, има ситуации, в които това не се случва. Някои призовки, подписани и изпратени от прокурори, полицаи или съдии, могат да стигнат до вашия адрес само на румънски език. Например, доколкото ми е известно, глобите пристигат само на румънски. Независимо от ситуацията, независимо дали подписвате потвърждението за получаване или не сте открити у дома от пощальона, в Румъния ще се счита, че призоваването за плащане на глоба или други документи, изпратени от орган или съд, са получени.
- Какво става тогава?
- В случай на глоби, законовият срок за оспорване започва да тече от момента на получаване - до 15 дни след него. Ако не обжалвате в рамките на този 15-дневен период, шансовете за успех на това обжалване намаляват значително. Дори и да не сте виновни и глобата да е била издадена поради грешка на служител, съдът може да откаже да отсъди относно обжалване като го счете за закъсняло (т.е. минали са повече от 15 дни).
Ако срещу вас се води криминален процес за шофиране без книжка, съдията няма да може да издаде условна присъда, защото ако не сте се явили означава, че не сте дали съгласието си да работите общественополезен труд. В резултат на вашето име ще бъде издадена европейска заповед за арест и можете да бъдете арестувани навсякъде в Европа и екстрадирани в Румъния.
- Бихте ли дали пример?
- Наскоро присъствах на случай на шофиране без книжка. На ответника бяха връчени призовки в Румъния (показах по-горе каква е процедурата с адреса). Разбира се, те не стигнаха до България. 

Неявяването от подсъдимия в установения срок доведе до ефективна присъда - 1 година лишаване от свобода

На името на подсъдимия бе издадена европейска заповед за арест. Той бе отведен от дома си от българската полиция и задържан. Последва съдебен процес, но като се има предвид, че в България първото нарушение за шофиране без книжка не се счита за престъпление, съдът решава да не изпълнява европейската заповед. Така че този гражданин беше освободен. Само че той не знаеше, че европейският мандат е отменен само в България, а остава в сила в останалите страни. Гражданинът заминава на работа в Швеция, където е арестуван от полицията, екстрадиран в Румъния и изпратен в затвора за изтърпяване на едногодишна присъда. 
Той можеше да избегне затвора, ако, първо, документите биха стигнали до него; второ, независимо дали са преведени или не, беше потърсил румънски преводач и бе преведел написаното там и трето, ако се беше явил в съда и се беше съгласил да работи общественополезен труд.
Много е важно да не давате подкуп с мисълта, че някой ще реши проблемите ви под масата. Рискувате да загубите както парите, така и свободата!
- Какво трябва да знаем за глобите в Румъния?
- Отговорът изисква по-задълбочено четене на закони и правила.
- Глобите по пътищата се отпускат въз основа на основен правен елемент, наречен „точка глоба“. Тя е в размер на 145 леи и тази година, но най-малката санкция, която може да бъде дадена, е две точки глоба, т.е. 290 леи. Има няколко категории (класове) глоби.
Първи клас: 290 или 435 леи (две или три точки глоба), се налага за:
* неоправдано управление на превозно средство със скорост до 10 км/ч над задължителната минимална граница, зададена на съответния пътен участък;
* неспазване на задължението за подаване на сигнал за маневра за промяна на посоката на движение;
* движение по пътен участък със забранен достъп, неспазване на правилата за заден ход, смяна на лентата за движение в посоката на движение, неизползване на дневни светлини, надвишаване на максимално допустимата скорост с 21-30 км/ч.
Втори клас: 580 или 725 леи (четири или пет точки глоба) - тук споменавам онези ситуации, при които глобата е придружена от допълнителна санкция. Има допълнително отнемане на шофьорската книжка за период от 30 дни за:
* да не се дава предимство на пешеходци или превозни средства; неспазване на червения цвят на светофара; неспазване на правилата за изпреварване;
* неспазване на сигналите, неспазване на знаците и разпорежданията на пътния полицай при изпълнение на задълженията му.
Трети клас: от 870 до 1160 леи (от шест до осем точки глоби), се налага за:
* шофьорска книжка с изтекла валидност;
* неспазване от водача на значението на знаците или маркировката, включително на временните такива;
* управление на превозно средство с дефекти в осветлението или звуковата предупредителна система или липсата им;
* неспазване на задължението на водача на превозното средство да има в себе си документите, предвидени в чл. 35 ал. (2). CI, талон, шофьорска книжка, документи за стоката, превишена скорост с 31-40 км/ч.
В този клас санкции е и прилагането на санкция за допълнително нарушение - спирането на правото на управление за период от 60 дни на шофьор на автомобил, селскостопански или горски трактор или трамвай. То става при следните действия:
* неспазване на правилата относно предимството при преминаване, изпреварване или преминаване до червения цвят на светофара, ако това е причинило пътнотранспортно произшествие, което е довело до повреда на превозно средство или други материални щети;
* неспазване на временната забрана за движение, установена на определен сегмент от обществения път;
* движение в насрещното движение, освен в случаите, когато маневрата за изпреварване се извършва редовно
Четвърти клас: от 1305 до 2900 леи (от 9 до 20 точки глоба), се налага за:
* шофиране по обществени пътища на превозно средство, което не е технически изправно или с изтекла валидност на периодичния технически преглед;
* управление на превозно средство, предназначено за обществен транспорт на хора или стоки, без да притежава професионално свидетелство;
* неизпълнение на периодичен медицински преглед;
* несъответствие със значимостта на червената светлина на устройствата, инсталирани за сигнализиране на пътищата с възможност за насрещно движение;
* неспазване на правилата относно тегленето на превозни средства;
* шофиране по заснежени, заледени или заледени обществени пътища без зимни гуми,
* непоставяне в задната част на превозното средство, извършващо обществен превоз на хора или товари, на индикатор с ограниченията на скоростта, разрешени за категорията, към която принадлежи управляваното превозно средство;
* нарушение на задълженията по отношение на движението по обществени пътища на превозни средства, превозващи опасни продукти или товари или на превозни средства с превишена маса и/или габарит.
Това представлява нарушение и се санкционира с глобата, предвидена в четвъртия клас санкции, и с прилагането на допълнителна санкция за спиране на упражняването на правото на шофиране за период от 90 дни:
* шофиране в нетрезво състояние, ако деянието не представлява, според закона, престъпление;
* шофиране на превозното средство със сериозни дефекти на спирачната система или кормилния механизъм
* неспиране на прелеза, когато преградите или полупреградите са спуснати или в процес на спускане или когато червените и/или звуковите светлинни сигнали работят;
* превишаване на максимално допустимата скорост с повече от 50 км/ч.
Има и пети глас глоби, който се налага само на фирми. 
- Какви са особеностите по отношение на плащането на глоби?
- Глобите обикновено са придружавани от информационна бележка, съдържаща датите и начина на плащане на глобата.
Глобата може да бъде платена както в Румъния, така и в чужбина. В Румъния паричните глоби се плащат изключително в агенции на данъчната служба ANAF. Плащанията на глоби, извършени в България, се извършват по сметката на Министерството на финансите в Румъния. В тази информативна бележка се появява една втора сметка, открита в Banca Transilvania. 

Моята препоръка е да не използвате тази втора сметка

тъй като по-голямата част от парите не влизат в сметката на хазната и следователно може да откриете, че имате ограничен достъп като шофьор в Румъния поради неплащане на глобата, въпреки че сте платили сумата във втората опция за плащане.
С мен са се свързвали шофьори, които остават на митницата, защото са имали според системата неплатена глоба. Те имаха само една възможност да преминат границата - да платят глобата още веднъж. Имайте предвид, че през първите 15 дни можете да платите само една трета от обща сума глоба, след изтичане на този срок трябва да платите цялата сума.
- Споменахте, че при комуникация с румънските институции по принцип трябва да се използва лицензиран преводач. Какво още трябва да се знае за неговата роля?
- Всяко изявление пред полицай, прокурор или нотариус може да бъде дадено от чуждестранен гражданин само чрез лицензиран румънски преводач, но внимавайте, румънският преводач трябва да бъде признат от румънската държава, в смисъл, че сме срещали случаи, когато разследваното лице дойде с румънски преводач, български гражданин, говорещ румънски, но упълномощен в България. В тази ситуацията хората трябваше да чакат пет часа, докато пристигна лично, защото преводачът не беше признат от румънската държава. В зависимост от тежестта на ситуацията, избраният адвокат е длъжен да му помогне да реши съдебния проблем по възможно най-изгодния начин. Може да бъде обжалвано и пред български съдия, като в този случай процесът ще бъде посредник от дипломиран преводач.

Владимир МИТЕВ