Центърът за психично здраве ще тегли овърдрафт, за да може да плати заплатите на персонала си и да покрие част от консумативите. Заемът, който медицинското заведение иска да вземе, е 250 хил. лева.
До тази ситуация Психото е доведено, защото все още не е получило държавната си субсидия. Пред общинската комисия по здравеопазване и социални дейности управителят на общинския здравен център д-р Теменужка Матева уточни, че сумата, която очаква от Министерството на здравеопазването, е 600 000 лева. Едва вчера от ведомството я потърсили за банковата сметка на Психото. Превод обаче може да се очаква най-рано към края на март.
Затова д-р Матева е принудена да тегли овърдрафт и да иска спешно одобрение от общинските съветници. Първоначално тя имала предложение кредитът да бъде обезпечен с ипотека на две сгради на Центъра за психично здраве. Разговорите били водени с 3 банки, но завчера дошла по-изгодна оферта от Експресбанк, която била готова да отпусне кредит не срещу ипотека, а срещу залог на бъдещи вземания.
Като се има предвид, че субсидията със сигурност ще дойде, това предложение ще ни спести поне 3 хил. лева излишни разходи по ипотеката, коментира д-р Матева.
Здравната комисия одобри предложението. По всичко изглежда, че и на сесията то ще получи подкрепа.