Видин е част от международния проект „По течението на река Дунав“. В него участват дунавските градове, които са обединени в мрежа и развиват регионалното сътрудничество. Това съобщи днес пред журналисти Десислава Тодорова, заместник-кмет в община Видин по „Европейски политики и инвестиции“. Тя допълни, че Община Видин е участник в проекта, водещ партньор е Европейска къща Будапеща.
Тодорова посочи, че целта на проекта е да се изгради мрежа от градове по река Дунав, които развиват силно регионално сътрудничество и работят заедно, така че да оползотворяват икономическия потенциал на макрорегиона и да намаляват социално-икономическите разлики между отделните дунавски страни. Тя уточни, че дейностите по проекта се изпълняват от януари до декември 2022 година и подчерта, че за този период е изградено успешно партньорство между 10 града от 7 държави по поречието на река Дунав: Германия, Австрия, Унгария, Словакия, Хърватия, Румъния и България. 
Община Видин, със съдействието на Областен информационен център (ОИЦ), участва в изпълнението на две от дейностите по проекта, съобщи Мариела Савкова, управител на ОИЦ – Видин. Направено бе допитване до видинските граждани как Европейският съюз може да инвестира парите си по-добре в град Видин. То бе осъществено през юли тази година, уточни Савкова. В допитването своето мнение са изразили над 200 видински граждани, които са посочили здравеопазването като най-важната сфера, към която да бъдат насочени европейските инвестиции, следвано от образование и регионално развитие, каза още Савкова.
Втората дейност е организирано посещение на дунавските партньори в европейските институции, което се е провело от 7 до 10 ноември 2022 г. в Брюксел. Институциите в Брюксел са отворени да участват в пряк диалог и сътрудничество с местните власти и градовете, разположени по поречието на Дунав, имат неизползван скрит потенциал, особено по долното течение. Около този извод се се обединили всички при посещението си в Брюксел.
Намаляването на различията в Дунавския регион изисква интензивен диалог, а европейските институции трябва да положат усилия, за да отидат на местно ниво и да разберат и отговорят на регионалните потребности, посочи още Савкова. Тя допълни, че от страна на хърватския град Вуковар е изразено желание за сътрудничество с Община Видин в сферата на младежките проекти.