Д-р Живко Димитров завършва медицина през 1993 г. в Медицински университет - Варна. Има придобита специалност по обща и пластично-възстановителна и естетична хирургия. Преминал е в България и чужбина различни специализации и квалификационни курсове в областта на: Реконструктивна хирургия на гърдата; Естетична хирургия на гърдата; Микроинвазивни техники в естетичната хирургия; Лечение на трудно зарастващи рани и кожни дефекти от друго естество; VAC terapy - лечение на трудно зарастващи рани чрез отрицателно налягане ДV.A.C Therapy system KCIФ; Сертификат за съвременна антибиотична терапия - МУ - Варна; Лапароскопска хирургия. Членува в: БАПРЕХ /Българска асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия/; ИМАБ /Интернационална Медицинска Асоциация - България/; БЛС /Български лекарски съюз/; БХД /Българското хирургическо дружество/. Д-р Живко Димитров е част от екипа на Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия на УМБАЛ „Медика Русе“ от 2014 г.

- В последните десетилетия реконструкцията на гърдата придобива все по-голяма популярност както в България, така и в световен мащаб. Каква е причината за тази тенденция? 
- Обзорът на публикациите, свързани с карцинома на млечната жлеза, показва, че има трайна тенденция към намаляване на възрастта на онкологичните пациенти и увеличаване на броя на заболелите в трудоспособна възраст. Това са жени, активни както в професионален, така и в личен план. Затова този тип операции стават все по-популярни и необходими. В много икономически и социално напреднали страни, реконструкция е обичайна, дори рутинна част от общия план за лечение на рак на гърдата.
- Защо реконструкцията на гърда се определя, като необходима?
- В научно проучване, публикувано в авторитетното английско списание по онкология „Acta Oncologica“ се установява, че
жените, потърсили и провели реконструкция на гърдата, са на средна възраст 56 години
От тях над половината проявяват сексуален интерес и са сексуално активни, като 95% споделят удовлетвореност от сексуалният си живот.  
За разлика от тази група, средната възраст на жените без гръдна реконструкция е 60 години. Сексуалната активност при тях е едва 10% и само половината споделят за удовлетвореност в личните си отношения.
Подобна е статистиката и по отношение и на социалният им живот, както и професионалната реализация на тези пациентки. 
Женската гърда, освен функционален орган, е и израз на полова и личностова идентификация. Нейната загуба може да доведе както до физическо, така и до психоемоционално страдание, което е причина за лоша социална адаптация. Това може да е причина за тежки депресивни състояния и намалена трудоспособност, разпадане на личния живот и т.н. 
Реконструкцията на гърдата е физическа и емоционална компенсация за жени, загубили своята гърда поради рак или друга причина, затова смея да твърдя, че реконструкцията на женска гърда е не само една възможност, по-скоро тя се превръща в необходимост за жените, преживели това заболяване. 
- Какво е състоянието на тези операции в България?
За съжаление,
реконструкцията на женската гърда не е приоритет на българската държавна политика в здравеопазването
Има отделни спорадични центрове, където се извършва тази процедура. Хирурзите, които се занимават  с това, обикновено са мотивирани единствено от професионалния ентусиазъм и желанието да се помогне на пациентките. 
- Кои са подходящите пациенти за реконструкция на гърдата?
- Реконструкция на гърдата е строго индивидуална процедура. Зависи от стадия, в който е установено заболяването. Заболяването трябва да е в ремисия, да са приключили всички следоперативни лечения, да нямате тежки придружаващи и т.н. Тези условия се отнасят за така наречените отложени реконструкции, т.е. след излекуване на заболяването. 
- Как се извършва реконструкцията, необходима ли е предварителна подготовка?
- Количеството тъкан, премахнато по време на мастектомия, невинаги е едно и също и зависи от големината и стадия на рака. Много често, поради агресивно поведение на тумора, се налага
радикална мастектомия - отстраняване на цялата гърда, кожата, подлежащата мускулатура и най-близките лимфни възли
За да се постави траен имплант, в тъканта на гърдата трябва да се създаде достатъчно обем чрез процедура за разширяване на тъканта или такава трябва да се подсигури от други части на тялото. Важно е да се знае, че често се налага и допълнителна операция, като повдигане или намаляване на обема на здравата гърда, създаване на ареола и мамила на реконструираната гърда.
- Чрез какви методи се осъществява това разширяване?
- Методът, който се прилага се основава на няколко фактора, а именно: здравословното състояние, начина на живот, типа на тялото, големината на гърдите, количеството останала кожа и тъкан, както и личния избор на пациента.
При използване на собствена тъкан за реконструкцията се взема част от кожата и мускула от гърба или предната коремна стена, което се нарича ламбо. С него се замества липсващата тъкан в областта на гърдата.
При реконструкция с гръден имплант първоначално се поставя експандер с цел разширяване и растеж на тъканта.  
Реконструкция на гърдата може да се извърши и с липофилинг.
Той представлява трансфер, преместване на мастни тъкан от едно място на друго
Мастни клетки могат да се вземат от областта на корема, ханша и бедрата и да се трансплантират в областта на гърдите. Липофилингът се използва самостоятелно, като метод за реконструкция или като допълнителна процедура при реконструкция на гърда с постоянен гръден имплант.
- Казвате „отложени реконструкции“, а възможно ли е това да се случи още по време на премахване на гърдата?
- Има пациенти, които са подходящи за едномоментна реконструкция, при които първият етап може да се осъществи още по време на мастектомия. По-подходящи за това са пациентките в ранен стадий на заболяването. Например ако болестта е открита при профилактични прегледи, а не след поява на сериозни оплаквания. Важно е също хирургът, който ще извърши операцията на болната гърда, да е наясно с тази възможност и да работи в сътрудничество с екип, извършващ реконструкцията. 
- Как протича възстановяването след операция за реконструкция?
- Всяка жена се възстановява различно. Като цяло, вероятно ще чувства лека болка няколко дни след операцията.
През първите 24 до 72 часа след процедурата дискомфортът е най-голям
В следоперативния период би следвало да извършва леки дейности за около една седмица.
- Реконструкцията покрива ли се от Здравната каса?
- УМБАЛ „Медика Русе“ има клинична пътека, която може да покрие разходите по такава операция. Заплащат се единствено консумативите, тъканен експандер и постоянният гръден имплант. 
- Какво трябва да направи една жена с отстранена гърда, която желае да си я възстанови?
- Разбира се, първото нещо което трябва да направи, е да се обърне към специалист по пластична и реконструктивна хирургия. Важно е да е наясно с това което й предстои. По време на консултацията ще бъде обсъдено какви са възможните срокове и възможните методи за възстановяване на изгубената гърда. Това може да стане със собствени тъкани от тялото или с поставяне на постоянен гръден имплант. Всяка една методика има своите предимства или недостатъци и затова подхода към всеки пациент е индивидуален. 
Ако решите да се подложите на реконструкция, направете го заради себе си и, разбира се, трябва да имате реалистични очаквания за крайния резултат. Само така ще постигнем крайната цел: подобрен външен вид, по-добра себеоценка, по-добро качество на живот.

Мартин ГЕОРГИЕВ