Дъщерните фирми носят над 6,6 милиона лева приходи на „Параходство БРП“ за миналата година, става ясно от консолидирания отчет на дружеството, представен на фондовата борса. Общите продажби на групата възлизат на 30,5 млн. лева, от които почти 23,9 млн. лева са на самото параходство. Повечето приходи на дъщерните дружества увеличават печалбата на БРП с близо 1 млн. лева лева. За цялата 2013 година групата е на плюс със 2,26 млн. лева. Въпреки подобрението през втората половина на годината, заради много по-слабото първо тримесечие финансовият резултат е по-слаб от миналогодишния с около 1 млн. лева.
„Параходство БРП“ притежава по 100% от „Интерлихтер Словакия“ и „Блу Сий Хорайзън“ /на Сейшелите/ и „Порт Инвест“, което наскоро получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 94,25% от акциите в „Маяк-КМ“, 55% в „Порт Пристис“ и 51% във „Ви Ти Си“. БРП държи и 50% в съвместното с БМФ дружество „Варнафери“, извършващо фериботни превози до Русия.
От началото на януари 2014 година нивото на река Дунав се движи под средните стойности за периода. Има обособени критични участъци в района на Свищов-Белене както и в Унгарския Дунав, където дълбочината на праговете варира от 20 до 23 дм и конвоите са задължени да провлачват съдовете си. В останалите части на реката навигацията се извършва без значителни затруднения, с отчитане на особеностите на зимния период, посочва в доклада си до инвеститорите русенското параходство.