Фериботът Русе-Гюргево, на който се разчита да поема по 300 тира в денонощие и да разтовари Дунав мост, най-вероятно ще потегли догодина. Това сочи поредната среща на българския посланик в Букурещ Радко Влайков с властите в Гюргево, в която участва и областният управител Анатоли Станев. 
Според председателя на Окръжния съвет в Гюргево Думитру Беяну, местните власти са ангажирани с решаването на всички проблеми от тяхната компетентност, но има и въпроси, които са в компетентностите на централната власт. Според представителите на фирмата оператор от румънска страна още около месец остава до края на ремонтните дейности по административните сгради на ро-ро терминала. Толкова се оказва и срокът за дейностите по драгиране. Въпреки това може да има известно забавяне поради необходимостта от допълнителни инфраструктурни подобрения.
„Реализирането на този проект ще спомогне за решаване на редица транспортни проблеми, касаещи двете държави и от които най-потърпевши са жителите на област Русе. Готов съм да окажа всякакво съдействие на национално ниво“, заяви по време на разговорите Анатоли Станев.