Обществена поръчка за покупка на 34 автобуса втора употреба обяви „Общински транспорт Русе“. Превозвачът иска да добави към парка си 24 автобуса с дължина от 11 до 13 метра с еднакъв цвят, за които е готов да плати до 960 хил. лева без ДДС. По друга обособена позиция се търсят 10 возила с дължина от 8 до 12,75 метра, за които дружеството е готово да отдели до 400 хил. лв. без ДДС. Максималната стойност на цялата поръчка е 1,36 млн. лв. без ДДС или 1,632 млн. лева с данъка. Оферти се приемат до 31 октомври.
Общинското дружество все още не може да получи 15-те нови тролейбуса, финансирани по програма „Околна среда“ за подобряване на въздуха в Русе, за които бе избран доставчик в лицето на чешката „Биофрог“ още в началото на юли. 
Друг участник в обществената поръчка обаче обжалва избора в Комисията за защита на конкуренцията и оттогава вече три месеца антимонополният орган не смогва да разгледа казуса и да излезе с решение.
Настоящата поръчка за 34 автобуса също крие подводни камъни, тъй като към момента за нея няма осигурено финансиране. Затова договорите с печелившите доставчици ще бъдат сключвани под условието за отложено изпълнение. И може да се очаква, че след получаване на офертите Общинският съвет ще трябва да решава за поредно кредитиране на общинския превозвач, за да заплати за возилата втора употреба.
Общинските съветници ще се занимават с „Общински транспорт Русе“ и на предстоящата сесия, тъй като трябва да одобрят избора на нов член на Съвета на директорите на дружеството. Единствен кандидат за борда е Едуард Хубанов Хубанов, който е преминал успешно проверката от избраната Комисия за организиране и провеждане на конкурса.