Равнището на регистрирана безработица през  август в област Русе се запазва на 4,3%. Спадът на годишна база е с 0,6 процента, а безработицата в региона се изравнява с националната през август, сочат данните та Регионалната служба по заетостта.
Регистрираните безработни от областта /в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово/ през последния летен месец се запазва - 4438, което е с 572 души или с 11,4% по-малко в сравнение с година по-рано.
Логично най-нисък продължава да е броят на хората без работа в Русе - 2.5%, а най-висок е в общините Ветово и Ценово - съответно 18,4% /746 души/ и 16,6% /296/.
През август 2022 в трите бюра по труда в областта са регистрирани нови 554 безработни - със 17 по-малко от предходния месец. Започналите работа са 348 - 83% в реалната икономика, а останалите - на субсидирани работни места. В същото заявените свободни места в Русе и региона са 606.