Софийската фирма „Ти Ай Пи Къмюникейшънс“ ЕООД ще изработи концепцията за изграждане на Водородната индустриална зона в Разград, съобщиха от общинската администрация. Договорът между фирмата, избрана чрез обществена поръчка и общината е подписан днес. 
На среща между изпълнителя и екипа на проекта, по който общински мениджър е заместник-кметът Мирослав Грънчаров, е уточнено, че за разработването на концепцията на изпълнителя са необходими база данни относно параметрите на индустриалната зона, както за потреблението на енергия от обществените сгради, които са собственост на Община Разград. 
Според предварително зададените изисквания по обществената поръчка Инвестиционната концепция „Промишлена зона Н2-Разград“ трябва да включва описание на планирания инвестиционен проект, правни, икономически и финансови анализи, заинтересовани от инвестициите лица, пътна карта на инвестицията. Срокът за изработване на концепцията е 30 календарни дни.
С изработената концепция, която ще е сред първите подобни документи в страната, Община Разград ще може да стартира търсене на инвестиции и да кандидатства през Европейската комисия за реализация на дейности от Програмата за енергийна ефективност на Община Разград (2021-2030). 
Както БТА съобщи в началото на август, ориентировъчно стойността на основните инициативи е 34,5 млн. евро.
Сред тях са:

изграждане и въвеждане в експлоатация 25MW соларен парк за общински нужди;
изграждане и пускане в експлоатация на 10MW електролизер за производство на водород, използващ електроенергия от соларния парк за производство на чист водород (714t/a) по дефиниция от Водородната стратегия на Европейския съюз;
проучване и обновяване на съществуващи тръбопроводи с цел инжектиране на водород за частично заместване на газта за индустриалната зона, водородът може да се доставя и компресиран за други нужди на индустрията, общината, вкл. сградите общинска собственост.

Очакваните икономии на енергия са три хил. гигаватчаса на година, а очакваното производство на енергия от възобновяеми източници - 33 хил. гигаватчаса на година. Предвижда се още изграждане на зарядна станция за водород до пътя Разград – Попово. 
За реализацията на тези инициативи вече има интерес от предприемачи, разработили подобни идеи в Белгия, Холандия, Франция, Дания, коментира заместник-кметът Мирослав Грънчаров. По думите му изграждането на водородната индустриална зона ще има силен екологичен ефект, а концепцията ще установи икономическия ефект от изграждането на зоната.
Управителят на избраната фирма Ивайло Петков заяви, че след изработването на концепцията Община Разград ще има възможност да кандидатства за реализация на конкретните инициативи по различни финансови инструменти от европейски програми. 
От общината припомниха, че идейният проект за изграждане на Водородна индустриална зона в Разград бе представен през ноември 2021 г. пред Европейския водороден алианс и получи висока оценка. Впоследствие Община Разград кандидатства пред Европейски механизъм за градско управление (EUCF) за изработване на икономически анализ и пътна карта. Проектът за изработване на инвестиционната концепция е на стойност 60 000 евро. Той бе финансиран по инициативата Европейско градско управление (EUCF), споразумението е грантово, без съфинансиране от страна на Община Разград.