Това малко известно за неспециалистите акционерно дружество е създадено в Русе на 10 октомври 1910 година с 300 000 златни лева основен дялов капитал, разпределен в 3000 акции. През 1914 година капиталът му е увеличен на 1.2 милиона лева. До 1934 година капиталът му нараства десет пъти - на 12 милиона лева. Разпродадено е две години по-късно заради неизплатени задължения към Българска народна банка. Акционери в дружеството са Атанас Буров, Роман Маринович, Гатю Станев, Панайот Пенков, Георги Недков, Атанас Боздуганов, Тихомир Наследников, Георги Армянов и други русенци.